Hakkımızda

Home  /  Hakkımızda

Art GeoDesign Hakkında

Art GeoDesign, yurtiçi ve yurtdışı inşaat projelerinde, geoteknik (zemin ve temel mühendisliği) alanında bağımsız uzman teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetleri vermek üzere  kurulmuştur.

Art GeoDesign kurucu ortakları, geoteknik mühendisliği alanında 30 yılı aşkın bir tecrübe ve birikime sahip olup, bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışı bir çok önemli projede kritik geoteknik çözümlere imza atmış ve projelerin başarı ile tamamlanmasını sağlamıştır.

Avantajlarımız

Temel İlkemiz
Art-GeoDesign’ın temel ilkesi, proje ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun geoteknik çözümün, emniyet ve maliyet faktörleri gözetilerek projelendirilmesi ve teknik denetiminin sağlanmasıdır.
Tasarım ve Saha Deneyimi
Art-GeoDesign, geoteknik mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip deneyimli ve genç inşaat mühendislerinin bir araya geldiği bir tasarım kadrosuna sahiptir.

Öte yandan, Art GeoDesign’ın deneyimi sadece akademik bilgi ve tasarım tecrübesine dayanmamaktadır. Art GeoDesign aynı zamanda geoteknik iş kalemlerinin uygulaması konusunda geniş bir know-how birikimine sahiptir.

Bu sayede, tasarıma ve uygulamaya dönük tecrübeleri ile Art GeoDesign en uygun (güvenli, ekonomik, uygulanabilir) geoteknik çözümleri hayata geçirmektedir.

Çözüm Odaklı ve Yenilikçi Anlayış

Art GeoDesign, geoteknik mühendisliği alanındaki gelişmeleri, yeni yayınlanan ulusal ve uluslararası şartname ve standarları, yeni çözüm teknikleri ve yeni teknolojileri yakından takip etmekte ve süratle bu yenilikleri kendi çözüm ve şartnamelerine adapte ederek en güvenilir ve en optimize çözümleri, müşavirlik ve mühendislik hizmeti verdiği kuruluşların hizmetine sunmaktadır.

Art GeoDesign, çok yönlü ve açık yaklaşımı ile işverenlerini olası avantajlar, riskler ve alternatifler konusunda bilgilendirerek, en makul çözümün hayata geçirilmesini sağlamaktadır.