Faaliyet ve Uzmanlık Alanları

Home  /  Faaliyet ve Uzmanlık Alanları

Hizmetlerimiz

M Proje ihtiyaçlarına en uygun geoteknik çözümlerin belirlenmesi, geoteknik iş kalemlerinin tasarım, uygulama ve kalite kontrolü konusunda danışmanlık hizmetleri.

M İhale, projelendirme ve uygulama aşamalarında, işveren, proje müellifi veya yükleniciler için geoteknik değerlendirme, mühendislik ve tasarım hizmetleri.

K Geoteknik imalatların denetim, kalite kontrol ve performans değerlendirmesi için, bağımsız denetim ve test hizmetleri.

Derin Temel Tasarımı

DERİN TEMELLER

Zayıf temel zeminlerinde, yapı yüklerinin sağlam zeminlere aktarılması için saha şartlarına en uygun derin temel sisteminin çözülmesi ve yapım metodlarının belirlenmesi.

– Fore Kazıklar
– Barret Kazıklar
– Mini Kazıklar

Zemin İyileştirme Projeleri

ZEMİN İYİLEŞTİRME

Saha ve proje ihtiyaçlarına en uygun zemin iyileştirme yönteminin seçilerek, projelendirilmesi ile taşıma gücü, oturma, farklı oturma, şev duraysızlığı, kabarmalar, problemli zeminler ve deprem esnasında sıvılaşma, aşırı yer değiştirme gibi sorunların en ekonomik ve sağlıklı şekilde çözümü.

– Taş Kolon
– Jet-Grout
– Derin Karıştırma / Deep Mixing
– Temel Enjeksiyonu
– Derin Sıkıştırma / Vibrokompaksiyon
– Düşey Drenler
– Ön Yükleme
– Dinamik Kompaksiyon
– Zemin Çivileri
– Geosentetik Uygulamaları

Geçirimsizlik Projeleri

GEÇİRİMSİZLİK UYGULAMALARI

Baraj, regülatör gibi su tutma yapılarında gövde altı su sızıntılarına engellemek veya kazılarının kuru şartlarda yapılmasına imkan tanımak amacıyla zemin tipi ve hidrolik şartlara uygun geçirimsizlik uygulamalarının (perde, tapa vb.) tasarlanması.

– Slurry Trench / Bulamaç Hendeği
– Thinwall
– Jet Grout
– Derin Karıştırma
– Kesişen Kazık
– Kaya Enjeksiyonu

Derin Kazı Projeleri

DERİN KAZI VE İKSA TASARIMI

Derin kazıları desteklemek üzere iksa ve istinat yapıları tasarımı ve optimizasyonu, ankraj / çelik boru (strut) destekli ya da top-down sistemler ile geçici veya kalıcı iksa sistemleri tasarımları.

– Diyafram Duvar
– Fore Kazık
– Mini kazık
– Jet-grout
– Palplanj

Kalite Kontrol Testleri

KALİTE KONTROL TESTLERİ

Derin temel ve zemin iyileştirme projelerinin kalite kontrol testleri.

Kazık Yükleme, Plaka Yükleme, Kazık Süreklilik (Integrity) Testleri.

 

Monitoring

ALETSEL GÖZLEM

Derin kazı ve şevlerin deplasman kontrolleri ve bağımsız değerlendirme hizmetleri.

Inklinometrik ve piezometrik ölçümler ve değerlendirmeleri.

Geoteknik Değerlendirme

GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME

Zemin Etütlerinin, yapı özellikleri dikkate alınarak geoteknik değerlendirmesi, taşıma gücü, oturma, sıvılaşma, stabilite analizlerinin yapılması, uygun temel tipi ve zemin iyilestirme yöntemlerinin belirlenmesi.

 

Zemin Etüdü

ZEMİN ETÜDÜ

Geoteknik değerlendirmelere ışık tutacak nitelikte planlanmış, uygun saha ve laboratuvar deneyleri ile desteklenmiş zemin etüdü hizmetleri.